[กลาส คนเหนือมนุษย์ Glass]

[Split (2016) จิตหลุดโลก]

[The Happening (2008) เดอะ แฮปเพนนิ่ง วิบัติการณ์สยองโลก]

[Lady in the Water (2006) ผู้หญิงในสายน้ำ...นิทานลุ้นระทึก]

[Signs สัญญาณสยองโลก]