*โปรโมชั่นสมาชิก*ไลค์แชร์! เมื่อมีผู้ชมวีดีโอ 25k รับ 1,000บาท

Palmy รายงาน
The plot of the opera culminates in the historical St. Bartholomew’s Day Massacre in 1572 in which thousands of French Huguenots (Protestants) were slaughtered by Catholics in an effort to rid France of Protestant influence. Although the massacre was a historical event, the rest of the plot, which primarily concerns the love between the Catholic Valentine and the Protestant Raoul, is wholly a creation of Scribe.
เค้าโครงเรื่องของอุปรากรเรื่องนี้เกิดจากเรื่องราวประวัติศาสตร์วันสังหารหมู่ของ นักบุญบารโธโลมิว (St. Bartholomew’s Day Massacre) ในปี 1572 ที่ซึ่งมีคนฝรั่งเศสนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ (หรือเรียกอีกชื่อนึงว่า French Huguenots) ถูกสังหารหมู่ โดยคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเพื่อพยายามจะขจัดอิทธิพลของคนฝรั่งเศสนิกายโปรแตสแตนท์ออกไป ถึงแม้ว่าการสังหารหมู่จะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ แต่เค้าโครง เรื่องที่เหลือโดยแรกเริ่มคำนึงถึงความรักระหว่างวาเลนไทน์ (Valentine) ซึ่งเป็นคาทอลิก ร้องในเสียงโซปราโน และราอูล (Raoul) ซึ่งเป็นโปรแตสแตนท์ ร้องในเสียงเทเนอร์ เรื่องราวความรักนี้เป็นการแต่งขึ้นใหม่
ตัวละครRole
Voice type
Premiere Cast, February 29, 1836
(Conductor:
ดาวโหลด

[Lions for Lambs (2007) ไลออนส์ ฟอร์ แลมบส์ ปมซ่อนเร้นโลกสะพรึง]

[Death Defying Acts (2007) เล่นกลกับวิญญาณ]

[Air อึด ยื้อนาทีนรก]

[Volcano (1997) ปะทุนรก ล้างปฐพี]

[A Blood Pledge (2009) ทวงสัญญาฆ่าตัวตายหมู่]

[4Kings (2014) สีเรียงเซียนโต๊ด]