*โปรโมชั่นสมาชิก*ไลค์แชร์! เมื่อมีผู้ชมวีดีโอ 25k รับ 1,000บาท
/ Synopsisย้อนรอยปรากฏการณ์ความดัง! ที่เป็นเหมือนการพยากรณ์โลกกับ “BD Limited Editon Planet Earth” ในปี 2006 ทาง BBC ได้นำเสนอรายการสารคดีที่ต่อมาได้สร้างกระแสความนิยม ในการรับชมสารคดีไปทั่ว โลกอย่าง Planet Earth จนก่อให้เกิดการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เ ข้าขั้นวิกฤต ซึ่งสารคดีชุดนี้ได้ทำหน้าที่ดั่งคำพยากรณ์ต่อสถานกา รณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว และกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของโลกใบนี้ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของเมืองไทย ผู้คิดค้นระบบการลงจอดยานอวกาศบนดาวอังคารร่วมกับองค ์การนาซ่า กล่าวว่า สารคดี Planet Earth ได้ถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญที่ประชาชนทั่วไปจะต้องรับร ู้เกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลก เพื่อเราจะได้เตรียมรับมือและหาหนทางที่จะช่วยกันลดว ิกฤตที่เกิดขึ้นเหล่า นี้ การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกเป็นเรื่องจำเป็ นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะ ต้องรับรู้ เนื่องจากเราต่างก็ยึดมั่นและใช้ชีวิตตามแนวทางของระ บบบริโภคนิยม ทำให้เราใช้ทรัพยากรของโลกมากเกินไปจนทำให้โลกไม่สาม ารถรักษาสภาพแวดล้อมให้ ดีได้ดังเดิม ทรัพยากรของเราเริ่มน้อยลงและจะค่อยๆ หมดไปจากโลก ดร. อาจอง มองว่ายังมีประเด็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือ ระดับน้ำทะเลกำลังสูงขึ้นเพราะภูเขาน้ำแข็งละลายทำให ้โลกขาดสมดุล ส่งผลให้น้ำหนักของโลกแต่ละข้างไม่เท่ากัน บริเวณรอยต่อระหว่างเปลือกโลกซึ่งมักพบได้ในบริเวณที ่เป็นมหาสมุทรลึกกำลัง เกิดการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องหาทางลดความรุนแ รงหรือหายนะที่อาจเกิด ขึ้นในอนาคต
ดาวโหลด

[Manny (2014) แมนนี่ ปาเกียว วีรบุรุษสังเวียน]

[The Fate of the Furious (2017) เร็วแรงทะลุนรก 8]

[Gayby Baby (2015) ครอบครัวของฉัน มีแม่ 2 คน (ซับไทย)]

[X-Men: Apocalypse (2016) เอ็กซ์เม็น อะพอคคาลิปส์]

[Steak (R) Evolution (2014) ทริปนี้มีแต่ (เนื้อ) เนื้อ [สารคดีมาใหม่]]

[Mysterious Object at Noon (2000) ดอกฟ้าในมือมาร]